13. 1. 2010

Port-au-Prince VII

Fotografie som urobil v Port-au-Prince v apríli 2006 fotoaparátom Panasonic Lumix DMC-FZ5
Dovoľte mi týmito fotografiami vyjadriť solidaritu s obyvateľmi Haiti v súvislosti so zemetrasením dňa 12.1.2010

Port-au-Prince VII
J'ai pris ces photos à Port-au-Prince en avril 2006 avec l'apareil Panasonic Lumix DMC-FZ5
Permettez-moi d'exprimer par ces photos ma solidarité avec les habitants d'Haïti dans un contexte du séisme du 12 janvier 2010
Prezidentský palác pred svojim zničením zemetrasením dňa 12.1.2010
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Palais présidentiel avant sa destruction par le séisme du 12 janvier 2010
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Socha hrdinu boja za nezávislosť pred Prezidentským palácom
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Statue d'un héros de l'indépendance devant le Palais présidentiel
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Pamätník úteku a vzbury otrokov na Haiti
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument de Marron de Saint Domingue
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Pamätník
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Pamätník ústavy z roku 1801
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument de la constitution de 1801
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Monument
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Štátna vlajka Haitskej republiky
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Drapeau national de la République d'Haïti
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Monument Henriho Christophea
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument de Henri Christophe
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Monument Henriho Christophea
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument de Henri Christophe
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Monument Henriho Christophea
Marsove polia
Port-au-Prince, Haiti
Monument de Henri Christophe
Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Monument na Marsových poliach
Port-au-Prince, Haiti
Monument au Champ de Mars
Port-au-Prince, Haïti
Katedrála Port-au-Prince tiež zvaná Katedrála Panny Márie
pred svojim zničením zemetrasením dňa 12.1.2010
Port-au-Prince, Haiti
La Cathédrale de Port-au-Prince, aussi appelé la Cathédrale de Notre-Dame
avant sa destruction par le séisme du 12 janvier 2010.
Port-au-Prince, Haïti
Katedrála Port-au-Prince
tiež zvaná Katedrála Panny Márie
pred svojim zničením zemetrasením dňa 12.1.2010
Port-au-Prince, Haiti
La Cathédrale de Port-au-Prince,
aussi appelé la Cathédrale de Notre-Dame
avant sa destruction par le séisme du 12 janvier 2010.
Port-au-Prince, Haïti
Katedrála Port-au-Prince tiež zvaná Katedrála Panny Márie
pred svojim zničením zemetrasením dňa 12.1.2010
Port-au-Prince, Haiti
La Cathédrale de Port-au-Prince, aussi appelé la Cathédrale de Notre-Dame
avant sa destruction par le séisme du 12 janvier 2010.
Port-au-Prince, Haïti
Kostol sv. Pierra
Námestie Saint Pierre, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haiti
Église St Pierre
Place Saint Pierre, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haïti

Kostol sv. Pierra
Námestie Saint Pierre, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haiti
Église St Pierre
Place Saint Pierre, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Haïti
Katedrála
Port-au-Prince, Haiti
Cathédrale
Port-au-Prince, Haïti
Predaj obrazov
Port-au-Prince, Haiti
Vente de tableaux
Port-au-Prince, Haïti
Typický autobus hromadnej dopravy na Haiti zvaný Tap-Tap
V blízkosti Katedrály Port-au-Prince, Haiti
Un bus de transport commun typique pour l'Haïti appelé Tap-Tap
À proximité de la Cathédrale de Port-au-Prince, Haïti
Sídlo MINUSTAH
(Misia Spojených národov pre stabilizáciu na Haiti)
Port-au-Prince, Haiti
Siège de la MINUSTAH
(Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti)

Port-au-Prince, Haïti
Západ slnka v prístave
Port-au-Prince, Haiti
Soleil couchant au port
Port-au-Prince, Haïti